ที่อยู่ วัดสิงห์

วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150