ที่อยู่ วัดสำเภา

วัดสำเภา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200