ที่อยู่ วัดสารอด

วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัดกรุงเทพ 10140