ที่อยู่ วัดสายอำพันธ์เอมสาร

วัดสายอำพันธ์เอมสาร แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ