ที่อยู่ วัดสามัคคีสุทธาวาส

วัดสามัคคีสุทธาวาส แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700