ที่อยู่ วัดสามัคคีธรรม

วัดสามัคคีธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

จังหวัดกรุงเทพ 10310