ที่อยู่ วัดสามพระยา

วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ