ที่อยู่ วัดสามง่าม

วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530