ที่อยู่ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพ 10230