ที่อยู่ วัดสัมมาชัญญาวาส

วัดสัมมาชัญญาวาส แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ