ที่อยู่ วัดสัมพันธวงศ์

วัดสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ