ที่อยู่ วัดสันพระเนตร

วัดสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210