ที่อยู่ วัดสันป่าเลียง

วัดสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000