ที่อยู่ วัดสันนาเม็ง

วัดสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอ5278

จังหวัดเชียงใหม่