ที่อยู่ วัดสันทราย

วัดสันทราย ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000