ที่อยู่ วัดสันทรายมูล

วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210