ที่อยู่ วัดสันคะยอม

วัดสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210