ที่อยู่ วัดสังเวชวิศยาราม

วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ