ที่อยู่ วัดสังฆราชา

วัดสังฆราชา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520