ที่อยู่ วัดสังข์กระจาย

วัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600