ที่อยู่ วัดสะพาน

วัดสะพาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

จังหวัดกรุงเทพ