ที่อยู่ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300