ที่อยู่ วัดสวนพลู

วัดสวนพลู แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัดกรุงเทพ 10500