ที่อยู่ วัดสวนพริก

วัดสวนพริก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100