ที่อยู่ วัดสร้อยทอง

วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ