ที่อยู่ วัดสระเกศ

วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัดกรุงเทพ