ที่อยู่ วัดสระบัว

วัดสระบัว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพ 10330