ที่อยู่ วัดสมรโกฎิ

วัดสมรโกฎิ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170