ที่อยู่ วัดศิริวัฒนาราม

วัดศิริวัฒนาราม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170