ที่อยู่ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

จังหวัดกรุงเทพ 10220