ที่อยู่ วัดศาลาแดง

วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค

จังหวัดกรุงเทพ 10160