ที่อยู่ วัดศาลาครืน

วัดศาลาครืน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150