ที่อยู่ วัดศรีโสดา

วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200