ที่อยู่ วัดศรีโขง

วัดศรีโขง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000