ที่อยู่ วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200