ที่อยู่ วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100