ที่อยู่ วัดศรีสุดาราม

วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ