ที่อยู่ วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม

วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ