ที่อยู่ วัดศรีปิงเมือง

วัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100