ที่อยู่ วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพ 10240