ที่อยู่ วัดศรีบัวเงิน

วัดศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000