ที่อยู่ วัดศรีนวล

วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพ 10160