ที่อยู่ วัดวิเศษการ

วัดวิเศษการ แขวงศิริราช 134

จังหวัดกรุงเทพ