ที่อยู่ วัดวิสุทธารัตนาราม

วัดวิสุทธารัตนาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน

จังหวัดกรุงเทพ 10150