ที่อยู่ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส

วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

จังหวัดกรุงเทพ 10170