ที่อยู่ วัดวิมุตยาราม

วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700