ที่อยู่ วัดวิจิตรการนิมิตร

วัดวิจิตรการนิมิตร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160