ที่อยู่ วัดวัดบุณยประดิษฐ์

วัดวัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค

จังหวัดกรุงเทพ