ที่อยู่ วัดวังสิงห์คำ

วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100