ที่อยู่ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600